Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

masz pytanie
zadzwoń

691 615 876

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek A KUKU

Oferta programowa

Czas trwania zajęć dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci oraz specyfiki zajęć.

A KUKU to placówka niepubliczna, nietradycyjna, otwarta na innowacje oraz sprzyjająca harmonijnemu rozwojowi, zgodnemu z indywidualnymi potrzebami swoich wychowanków.

A KUKU w Łęknie to niezwykłe miejsce. Od 2014 roku tworzą je ludzie zainspirowani pracą z dziećmi, posiadający otwarte serca, działający w sposób profesjonalny i przemyślany. To zespół kompetentnych nauczycieli i specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach, którzy wiedzą, że doświadczenia wyniesione ze żłobka i przedszkola mają znaczący wpływ na przyszłość dziecka. Dlatego program edukacyjny realizują z pasją, dając możliwość doświadczania, w sposób refleksyjny uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby każdego przedszkolaka.

Nasza placówka sprzyja rozwijaniu naturalnej kreatywności dziecka, samorealizacji i samodzielności. Pozwala na dostrzeganie inności oraz uczy szacunku do innych. Edukacja i zabawa organizowane są w taki sposób, aby umożliwić doświadczanie, poszukiwanie, przeżywanie i utrzymywanie szerokiego kontaktu dziecka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym.

Dzieci uczęszczające do A KUKU stają się ciekawymi świata odkrywcami, czerpiącymi przyjemność z nauki, nawiązywania relacji społecznych.
Fundamentem planowania pracy wychowawczej i dydaktycznej w naszym przedszkolu jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
 
Ponadto wykorzystujemy następujące programy:

 • Małgorzata Janiak, Kamila Witerska, Trampolina, PWN Warszawa 2018  
 • E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka, WSiP, Warszawa 1997

W każdej grupie wiekowej stosujemy dopasowane do dzieci metody nauki czytania:

 • Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak
 • Metoda czytania globalnego Glenn’ a Domana
 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Metodami wspierającymi wykorzystywanymi w naszym przedszkolu są metody, o charakterze usprawniającym lub terapeutycznym. Poprzez wykorzystanie muzyki, rytmu, ruchu, różnych form zabaw oraz zaangażowanie wielu zmysłów wpływają na psychiczne i fizyczne uaktywnienie i usprawnienie dziecka. Przyczyniają się m.in. do: rozwoju świadomości własnego ciała i przestrzeni, ułatwiają wyrażanie własnych emocji, ośmielają do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, usprawniają koordynację wzroku, słuchu, mowy i motoryki, poprawiają skupienie uwagi, wyzwalają kreatywność, budują pozytywną samoocenę, modyfikują negatywne i wzmacniają pozytywne zachowania, rozbudzają inicjatywę i kreatywność. Są to:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Metoda Dramy i Teatru,
 • Metoda Carla Orffa,
 • Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji,
 • Muzykoterapia,
 • Bajkoterapia,
 • Terapia Integracji Sensorycznej (SI),
 • Metoda Pedagogiki Zabawy – KLANZA,
 • Terapia Behawioralna – elementy,  
 • Metoda Projektów.

Dzieci mają prowadzone zajęcia z języka angielskiego. Nauka języka nie jest celem samym w sobie, a służy przede wszystkim skutecznej komunikacji.

Duży nacisk stawiamy na rozwój fizyczny dzieci. W naszej ofercie mamy zajęcia karate z trenerem Klubu Karate Dragon Środa Wielkopolska oraz zajęcia z piłki nożnej z trenerem Sztuki Futbolu. Zajęcia sportowe uczą zasady „fair play”, planowania swoich działań, spokojnego przyjmowania porażek i zwycięstw oraz szacunku do rywala.

W ramach porannej gimnastyki wdrażamy między innymi: elementy jogi, ćwiczenia oparte na metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Gimnastykę Mózgu (kinezjologia edukacyjne Dennisona).

W A KUKU w każdej grupie wiekowej, codziennie jest specjalnie wyznaczony czas na czytanie bajek. W placówce znajduje się Punkt Biblioteczny (współpracujemy z Biblioteką Publiczną w Zaniemyślu), dzieci mogą wypożyczać książki do domu i czytać razem z rodzicami.

Co jakiś czas jeździmy na przedstawienia teatralne, gdzie jesteśmy widzami, ale kontakt dzieci z teatrem to nie tylko „bycie widzem”, ale również zabawy w teatr, podczas których dziecko pragnie być aktorem. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy „na niby”, przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staję się wyrazista, melodyjna, właściwie akcentowana.

Na zajęciach dzieci mają okazję bawić się eksperymentem i z niewielką pomocą samodzielnie dojść do właściwych wniosków. Od dawna wiadomo, że wiedza zdobyta poprzez zabawę to najlepsza forma, aby informacje pozostały na długo. Jak wiemy dzieci w pewnym momencie swojego życia zadają wiele pytań, a po takich zajęciach zaczynają postrzegać świat już trochę inaczej, a pytania nie są już tak proste jak: dlaczego? czy też po co? Stają się one szczegółowe i zadawane z wielkim zaciekawieniem.

Wspólnie z dziećmi odkrywamy również tajniki zdrowej, domowej kuchni. Dzieci samodzielnie przygotowują swoje ulubione potrawy, kroją, mieszają,  smarują, czasem ucierają, miksują i pieką, w międzyczasie przepysznie się bawią. Zwieńczeniem jest wspólna degustacja przygotowanych potraw. Mini kucharze poznają również smaki orientalnych przypraw i składników kuchni z wielu rejonów świata.

Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy - pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Człowiek w swojej naturze ma zapisaną potrzebę rozwoju. Wielu pedagogów i psychologów poświęciło się studiowaniu specyfiki działania i uczenia się dziecka, ponieważ jego gotowość do zdobywania umiejętności i wiedzy zmienia się w poszczególnych przedziałach wiekowych, a tym samym jest inna niż u dorosłego. Korzystamy z takich metod, które uwzględniają faktyczne możliwości i potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym.

W A KUKU preferujemy naturalny rozwój dziecka, któremu w poznawaniu świata towarzyszy “mądry dorosły” i wspiera ten rozwój w odpowiednio zaprojektowanym stymulującym otoczeniu.